Chọn ngôn ngữ:    

Nghiên cứu

Nghiên cứu ĐC Biogas trong phòng thí nghiệm

NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ BIOGAS

TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

Băng thử công suất kiểu thủy lực cổ điển FROUDE được hiện đại hóa bằng cách lắp đặt các cảm biến nhiệt độ, tốc độ, lực... để chuyển các tín hiệu thử nghiệm vào bộ nhớ của máy tính nhờ bộ biến đổi A/D và phần mềm LABVIEW.

Băng thử được lắp cố định trên bệ bê tông. Nhiên liệu biogas được lọc đạt các thành phần CH4 khác nhau sau đó được nén vào các bình chứa ở áp suất 200 bars và vận chuyển về phòng thí nghiệm. Tại đây nhiên liệu được nạp vào túi chứa ni lông và hòa trộn để đạt thành phần CH4 mong muốn trước khi tiến hành thí nghiệm.

Thí nghiệm được tiến hành trên động cơ 1 xi lanh, động cơ nhiều xi lanh và các phương tiện vận chuyển cơ giới.

Clip video sau đây giới thiệu hoạt động thử nghiệm động cơ trong phòng thí nghiệm:

_______________________________________________________________________________________

Thử nghiệm động cơ Biogas SI

THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ BIOGAS

ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC


Động cơ diesel ZH1115 được cải tạo thành động cơ đánh lửa cưỡng bức. Biogas được nạp vào động cơ qua họng ventury. Bướm ga được điều khiển bằng động cơ điện nhận tín hiệu từ máy tính.
Băng thử thủy lực kiểu FROUDE được cải tiến hệ thống đo điện tử gồm các cảm biến tốc độ động cơ và cảm biến lực.
Tín hiệu tốc độ động cơ, lực, nhiệt độ nước làm mát động cơ được đưa vào bộ nhớ máy tính thông qua card biến đổi A/D.

Nhiên liệu biogas được lấy từ 2 nguồn:

        - Qua lọc H2S bằng bentonite: Sau khi qua lọc, thành phần CH4 trong biogas trung bình đạt 63%, thành phần H2S còn khoảng 100ppm
        - Qua hệ thống lọc bằng NaOH: Sau khi qua lọc, thành phần CH4 trong biogas đạt 91%, thành phần H2S còn khoảng 50ppm

Biogas từ hầm sinh khí được bơm đẩy qua các cột lọc và chứa vào các túi ni lông trước khi đưa vào động cơ. Để đạt được thành phần CH4 trung gian giữa hai giá trị 63% và 91%, chúng ta pha trộn biogas từ hai nguồn trên.
Trước khi tiến hành thí nghiệm, thành phần các chất trong biogas được đo bằng máy phân tích khí chuyên dùng GFM 435.
Thí nghiệm được tiến hành trên hiện trường nơi sản xuất biogas ở trại chăn nuôi Hòa Phú.

Đây là clip video giới thiệu quá trình thí nghiệm động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức:
_______________________________________________________________________________________

Ngọn lửa rối khuếch tán

MÔ HÌNH TOÁN HỌC

TÍNH TOÁN NGỌN LỬA RỐI KHUẾCH TÁN

 

Turbulence diffusion flames are widely used in industry because of their safety. Nevertheless, their efficiency and the pollution emission depend on the organization of the combustion medium and this fact needs the knowledge on the structure of flame. The experimental measurement of the instantaneous and local values of oxygen and fuel is very difficult, and sometime, is impossible inside the combustion chamber. So the prediction by the mathematical model is very helpful.
 
In this paper a model for calculating of turbulent diffusion flames in the air and in the Diesel Engines is presented. The model includes the k-e turbulence model. The turbulent nonpremixed combustion process is modeled via the conserved scalar model where the fraction mixture f is chosen as conserved scalar. The laminar concept is used for instantaneous thermochemical state of the combustion mixture. With this approach, the species concentration as well as the temperature of combustion can be calculated thanks to their relations with the fraction mixture f.

Thus the basic problem of the model is determination of f. The local value of this scalar depends on the turbulence intensity which is a random phenomena. In the model, this phenomena is modeled by a probability density function (pdf) of f. The formulation of the function is completely determined by the mean value of f and its fluctuation. Two pdf (Beta function and Polynomial function) are chosen and the comparison of the results is presented.

For the first stage of research a one-dimensional equations system is established. The results given by the model is validated against the experimental data.
Đọc thêm...

Quản lý môi trường

Ảnh hưởng vận hành

MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC

YẾU TỐ VẬN HÀNH ĐẾN QUÁ TRÌNH CHÁY

CỦA ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BIOGAS

 
 

Nồng độ CO2 trong nhiên liệu biogas ảnh hưởng rất ít đến quá trình oxy hóa CH4 nhưng ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ và áp suất cháy cực đại. Nhiệt độ cực đại giảm 500K và áp suất cực đại giảm 1Mpa khi nồng độ mol của CO2 trong nhiên liệu tăng từ 30% lên 40% đối với động cơ có tỉ số nén 16,3. Góc đánh lửa sớm của động cơ ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả quá trình cháy. Nhiên liệu càng nghèo và tốc độ động cơ càng cao, góc đánh lửa sớm tối ưu càng lớn. Khi cố định góc đánh lửa sớm, công chỉ thị chu trình của động cơ giảm 10% khi tốc độ động cơ tăng từ 1000 vòng/phút lên 3000 vòng/phút.
 

A SIMULATION OF EFFECTS OF OPERATING PARAMETER ON COMBUSTION PROCESS OF SI ENGINE FUELED WITH BIOGAS


CO2concentration in biogas fuel has little effect on CH4, oxidation but has considerable effect on temperature and pressure in combustion chamber. The maximal temperature decreases by 500K and the maximal pressure decreases by 1MPa when CO2mol concentration increases from 30% to 40% in engine with compression ratios of 16.3. Advance ignition angle has important effect on combustion. Optimal advance ignition angle increases with CO2 concentration in biogas and engine speed. With a given advance ignition angle, cycle indicating work of engine may be decreased by 10% when engine speed increases from 1000 rpm to 3000 rpm.
 

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Trang 6 trong tổng số 8

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>