Chọn ngôn ngữ:    

Bảo vệ Luận án TS Nguyễn Văn Phụng

NGHIÊN CỨU SINH NHÓM GATEC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Ngày 27-9-2014
Tại Đại học Đà Nẵng


NCS Nguyễn Văn Phụng

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước

Đề tài:


GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LPG TRÊN ĐỘNG CƠ NÉN CHÁYToàn văn Luận án có thể được truy cập tại:

https://docs.google.com/file/d/0B6C9jZ3GUgsvVU9QdnVQc1VvOU0/edit