Chose language:    

ĐC Biogas-Diesel cỡ lớn

ĐỘNG CƠ LƯỠNG NHIÊN LIỆU BIOGAS-DIESEL CỠ LỚN

ĐƯỢC CẢI TẠO TỪ ĐỘNG CƠ DIESEL

 

 
   

MATHEMATICAL MODEL FOR TURBULENT DIFFUSION FLAMES   Turbulence diffusion flames are widely used in industry because of their...