Chose language:    

Động cơ Biogas-Diesel nhỏ

ĐỘNG CƠ LƯỠNG NHIÊN LIỆU BIOGAS-DIESEL CỠ NHỎ

ĐƯỢC CẢI TẠO TỪ ĐỘNG CƠ DIESEL

 

 
   

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO ĐỘNG CƠ CHẠY BẰNG XĂNG DẦU SANG CHẠY BẰNG...

 
   

List of articles published No. Name articles Publish Content 1. BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG: Tính tóan tia phun khuếch tán...