Chọn ngôn ngữ:    

Chúc mừng GS Nam

Chúc mừng

Tân Giáo Sư TRẦN VĂN NAM

Thành viên nhóm GATEC

 
             Giáo Sư Trần Văn Nam vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua đạt tiêu chuẩn tại cuộc họp ngày 13-14 tháng 1 năm 2015.
             GS. Nam là sinh viên khóa 2, Khoa Cơ Khí Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế tạo máy năm 1981, tốt nghiệp Master tại Đại học Osaka Prefecture Nhật Bản và tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Động cơ đốt trong tại Đại học Đà Nẵng. Hiện nay là Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
             GS. Nam là một trong những người sáng lập nhóm GATEC.


GS.TS. Trần Văn Nam

Các hướng nghiên cứu chính:
-        Nghiên cứu quá trình cháy và hình thành các chất ô nhiễm trong khí xả động cơ đốt trong.
-        Nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu khí, nhiên liệu tái tạo trên động cơ đốt trong.
-        Phát triển hệ thống thí nghiệm động cơ phù hợp với điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam

Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:
-        Động cơ diesel:Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sự hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động cơ diesel.
-        Động cơ đánh lửa cưỡng bức:Nghiên cứu mô hình cháy hai khu cực, quá trình cháy phân lớp của hỗn hợp xăng-không khí nghèo; nghiên cứu phát triển công nghệ chuyển đổi động cơ ô tô, xe gắn máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.
-        Động cơ sử dụng nhiên liệu tái tạo:Nghiên cứu quá trình cháy của hỗn hợp biogas-không khí trong động cơ dual fuel biogas-diesel và trong động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức được cải tạo từ động cơ sử dụng nhiên liệu lỏng truyền thống.
-        Phát triển mô hình tính toán quá trình cháy và sự hình thành các chất ô nhiễm:tính toán mô phỏng sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy; xây dựng mô hình cháy ngọn lửa khuếch tán, mô hình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức, mô hình cháy của động cơ diesel; phát triển ứng dụng phần mềm FLUENT trong tính toán mô phỏng quá trình cháy động cơ dual fuel biogas-diesel.
-        Phát triển các công cụ thí nghiệm: phục vụ chuyên ngành: góp phần nghiên cứu phát triển hỏa kế lưỡng sắc để đo nhiệt độ cháy và nồng độ bồ hóng, ứng dụng tốc độ kế laser Doppler để phân tích tia phun và ngọn lửa khuếch tán, cải tạo băng thử công suất động cơ cổ điển thành băng thử công suất tự động kết nối với hệ thống máy tính, lắp đặt băng thử công suất động cơ di động phục vụ nghiên cứu động cơ biogas ngay tại nguồn sản xuất nhiên liệu.
 
Một số kết quả nghiên cứu chính:
 
- Mô phỏng và thực nghiệm cho thấy nồng độ bồ hóng trong động cơ diesel tăng cao ở những vùng nhiệt độ cao và giàu nhiên liệu. Do đó để giảm phát thải bồ hóng cần thay đổi nguyên lý tổ chức quá trình cháy của động cơ cháy do nén. Động cơ dual fuel sử dụng hỗn hợp hòa trộn đồng đều, đánh lửa mồi bằng tia phun diesel phù hợp với mục tiêu này.

 
- Sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG thay thế cho nhiên liệu xăng truyền thống có thể làm giảm 80% mức độ phát thải các chất gây ô nhiễm như CO, HC. Thực nghiệm cho thấy xe gắn máy chạy bằng LPG tiết kiệm được khoảng 40% năng lượng nhiên liệu do quá trình cháy diễn ra hoàn hảo hơn nhiên liệu lỏng. Có thể chế tạo các bộ phụ kiện gọn nhẹ để cải tạo xe gắn máy truyền thống sang chạy bằng LPG.
 
- Phần mềm mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành các chất ô nhiễm được thiết lập dựa trên nền tảng nhiệt động học phản ứng và động học chất lỏng tuy không tính toán được chi tiết diễn biến quá trình cháy nhưng đơn giản, dễ áp dụng và cho chúng ta dự báo giá trị trung bình các đại lượng lý hóa của quá trình cháy, rất có ích trong kỹ thuật.

 
- Có thể ứng dụng phần mềm động học chất lỏng tổng quát FLUENT để tính toán quá trình cháy trong động cơ truyền thống cũng như các động cơ sử dụng nhiên liệu tái tạo sau khi cải tạo một số mô đun của phần mềm.
 
- Biogas là nguồn nhiên liệu tái tạo dồi dào ở nước ta. Do có sự hiện diện của CO2 nên quá trình cháy biogas diễn ra chậm hơn nhiên liệu truyền thống. Để tăng hiệu quả quá trình cháy biogas trong động cơ đốt trong chúng ta phải tăng góc đánh lửa sớm hay tăng góc phun mồi sớm khi thành phần CH4 trong biogas giảm và/hoặc khi tốc độ động cơ tăng. Thực nghiệm cho thấy 1m3 biogas trung bình sản sinh được 1kWh điện.

- Trong điều kiện hiện nay chúng ta có thể chế tạo, lắp đặt hệ thống thí nghiệm động cơ biogas với mức độ chính xác và tự động cao để tiến hành thí nghiệm động cơ ngay tại nơi sản xuất biogas.
 
Một số ứng dụng cụ thể:
-        Sản xuất, lắp đặt và xuất khẩu các bộ phụ kiện cải tạo xe gắn máy truyền thống sang chạy bằng 2 nhiên liệu xăng/LPG.
-        Nghiên cứu về nhiên liệu không truyền thống: Nhiên liệu khí LPG, biogas,…

  • Bộ phụ kiện LPG cho xe máy
  • Cải tiến phương án dùng LPG cho ô tô
  • Lắp đặt hệ thống LPG cho  xe taxi tại Đà Nẵng
  • Sản xuất, thương mại hóa các bộ phụ kiện GATEC20 và GATEC 21 để cải tạo động cơ diesel và động cơ xăng sang chạy bằng biogas
-        Thiết kế hoàn chỉnh động cơ compact diesel/biogas-diesel trên nền động cơ Vikyno EV2600-NB. Đã thương thảo với Công ty Vikyno nghiên cứu phương án sản xuất đại trà.