Chọn ngôn ngữ:    

Động cơ Biogas

ĐỘNG CƠ VÀ NHIÊN LIỆU BIOGASTrang web www.dongcobiogas.com giới thiệu kết quả nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sử dụng biogas làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong, góp phần thiết thực trong nỗ lực tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính và bảo vệ môi trường.

Trang web www.dongcobiogas.com bao gồm các phần chính:

     1.     Tổng quan về năng lượng và môi trường

     2.     Nhiên liệu Biogas

     3.     Sử dụng Biogas

     4.     Nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy Biogas

     5.     Nghiên cứu thực nghiệm động cơ chạy bằng biogas

     6.     Các bộ phụ kiện chuyển đổi động cơ truyền thống sang chạy bằng biogas

     7.     Các ứng dụng trong thực tế

     8.     Ý kiến người sử dụng

     9.     Kết luận

Trang web www.dongcobiogas.com dựa vào kết quả nghiên cứu của đề tài độc lập cấp Nhà Nước “Nghiên cứu công nghệ sử dụng biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới”. Nhóm tác giả tài xin chân thành cám ơn Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo những điều kiện hết sức thuận lợi để thực hiện công trình. Xin cám ơn Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ban Giám Hiệu Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng và Khoa Cơ Khí Giao Thông đã hỗ trợ cơ sở vật chất và nhân lực trong suốt quá trình triển khai nghiên cứu.