Chọn ngôn ngữ:    

Lao động nghề nghiệp và môi trường

LAO ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 

          Bảo vệ môi trường chỉ có thể thực hiện tốt khi có sự tham gia của toàn thể cộng đồng. Vì vậy việc tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng. Do mỗi ngành nghề có những nét đặc thù riêng và nên tác động của hoạt động nghề nghiệp đến môi trường cũng khác nhau. Việc truyền đạt kiến thức về bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên vì vậy ngoài những phần chung cơ bản, cần có những kiến thức bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của từng ngành.
 
          Tài liệu "Lao động nghề nghiệp và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy về bảo vệ môi trường trong các trường thuộc khối công nghệ. Tài liệu được chia thành hai phần: Phần kiến thức bắt buộc gồm những khái niệm và định nghĩa chung nhất về môi trường; phần kiến thức tự chọn để giảng dạy cho các ngành nghề đào tạo khác nhau. Phần đầu của giáo trình được trình bày theo kiểu truyền thống còn phần thứ hai được trình bày dưới dạng bài giảng điện tử kèm theo tài liệu.