Chọn ngôn ngữ:    

Tramway Đà Nẵng (VTV2)

NGHIÊN CỨU QUI HOẠCH

HỆ THỐNG TRAMWAY ĐÀ NẴNG


(Phóng sự Truyền hình VTV2)