Chọn ngôn ngữ:    

Ô tô, xe máy hybrid

Ô TÔ, XE GẮN MÁY HYBRID
 

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống động lực ô tô, xe gắn máy hybrid nhiệt-điện.

Phương tiện sử dụng hai nguồn động lực: động cơ điện và động cơ nhiệt chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.

Để thuận tiện cho việc chế tạo mô hình, chúng tôi sử dụng chassi của xe có sẵn. Đối với ô tô hybrid, chúng tôi sử dụng chassi của xe Toyota. Đối với xe gắn máy hybrid, chúng tôi sử dụng chassi của xe gắn máy tay ga.

Bài viết gồm 4 phần:

1. Nguyên lý hệ thống động lực hybrid

2. Ô tô hybrid hai chỗ ngồi

3. Xe gắn máy hybrid

4. Chạy thử nghiệm ô tô hybrid.

 Ô tô bybrid 2 chỗ ngồi