Chọn ngôn ngữ:    

Photo xe chở rác

XE CHỞ RÁC CHẠY BẰNG LPGThu gom và vận chuyển rác là khâu quan trọng trong quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị. Trong thực tế có hai phương án: phương án thu gom, vận chuyển trực tiếp và phương án vận chuyển qua trạm trung chuyển.Trong điều kiện cơ sở hạ tầng chưa phát triển tốt, sự di chuyển của các xe ép rác trong nội thị theo phương án thu gom vận chuyển trực tiếp gây trở ngại đáng kể cho giao thông thành phố. Mặt khác, do phải gia giảm tốc độ và dừng thường xuyên nên mức độ phát ô nhiễm của xe ép rác tăng cao. Phương án trạm trung chuyển có thể khắc phục những yếu điểm trên và phương án này hiện đang được triển khai áp dụng tại Thành phố Đà Nẵng. 

Sơ đồ thu gom và vận chuyển chất thải rắn tại Đà Nẵng thể hiện nhiều ưu điểm, trước hết là hạn chế xe ép rác chạy trong thành phố, do đó giảm được mức độ phát thải ô nhiễm không khí. Mặt khác, sơ đồ trên cho phép sử dụng xe tải lớn để vận chuyển rác từ trạm trung chuyển đến bãi chôn lấp thay vì sử dụng các xe ép rác cỡ nhỏ nên tính kinh tế tăng. Điểm yếu duy nhất của sơ đồ nói trên là sử dụng xe ba gác đạp bằng sức người để chở các thùng rác trên đường đến các trạm trung chuyển. Việc làm này đòi hỏi sức lực rất lớn của người công nhân và tạo ra một hình ảnh không phù hợp lắm đối với thành phố văn minh, hiện đại.

Để hoàn thiện hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn của Thành phố Đà Nẵng, đề tài này đề xuất một phương tiện chở rác cỡ nhỏ chạy bằng động cơ thay cho sức người. Xe chở rác này một mặt làm giảm nhẹ sức lao động của công nhân và tăng hiệu quả thu gom, vận chuyển rác và mặt khác, góp phần bảo vệ môi trường không khí do xe sử dụng động cơ chạy bằng nhiên liệu sạch LPG.
 

 

                Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng bấm chuột vào các mục sau:

               1. Tóm tắt xe chở rác chạy bằng LPG

               2. Xe chở rác chạy bằng LPG