Chọn ngôn ngữ:    

Hướng dẫn lắp đặt bộ phụ kiện GATEC-21

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

BỘ PHỤ KIỆN GATEC-21

để chuyển đổi động cơ Xăng

thành động cơ lưỡng nhiên liệu Biogas-Xăng


Trình tự vận hành động cơ hai nhiên liệu biogas-xăng

            - Khi chạy bằng biogas:

1.     Đấu ống dẫn biogas từ túi chứa khí đến đầu biogas vào 11

2.     Đóng van ga tổng 12

3.     Đóng van ga không tải 17

4.     Mở khóa xăng khoảng 2 phút cho xăng xuống đầy buồng phao

5.     Khởi động động cơ

6.     Nếu động cơ khó nổ thì đóng bướm gió và khởi động động cơ

7.     Đóng khóa xăng

8.     Khi động cơ nổ được khoảng 3 phút, lúc bắt đầu nghe tiếng nổ động cơ không đều (xăng trong buồng phao bắt đầu cạn), mở dần van ga tổng 12 đến khi động cơ nổ ổn định (xăng trong buồng phao đã hết và động cơ chạy hoàn toàn bằng biogas)

9.     Mở khóa ga không tải 17

10.Chỉnh vít không tải 18 sao cho khi đóng gần hết bướm ga, động cơ vẫn nổ ổn định

11.Chỉnh vít lưu lượng ga 15 sao cho khi mở hết bướm ga động cơ vẫn nổ đều

12.Cố định 18 và 15

13.Đóng tải động cơ

            - Khi chạy bằng xăng:

1.     Đóng các van biogas 12 và 17

2.     Mở khóa xăng

3.     Khởi động và điều chỉnh động cơ như trước khi cải tạo