Chọn ngôn ngữ:    

Lọc sinh học

Lọc H2S trong biogas bằng phương pháp sinh học

TS. Trương Lê Bích Trâm

Tóm tắt

      Khí sinh học (biogas) là nguồn năng lượng tái sinh được hình thành từ quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ, với thành phần chủ yếu là CH4, CO2, H2S và hơi nước. Khí CH4 cháy cho nhiệt lượng cao nên biogas thường được dùng để đun nấu, thắp sáng, làm nhiên liệu cho động cơ máy phát điện tại các trang trại chăn nuôi,... Tuy nhiên, sự hiện diện của H2S trong biogas gây ăn mòn các bộ phận kim loại của thiết bị làm giảm độ bền, giảm tuổi thọ của các thiết bị sử dụng biogas. Bài báo này trình bày hiệu quả khử H2S trong biogas bằng phương pháp sinh học. Kết quả thử nghiệm khử H2S trong biogas thực hiện tại trang trại chăn nuôi thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Trung Sơn, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho thấy phương pháp lọc này có thể khử H2S đạt hiệu suất 88 – 95%. Giá trị pH trong nước làm thoáng giảm từ 6,8 xuống 4,2, thời gian lưu khí là 220s và chủng vi sinh vật Acidithiobacillus thiooxidans chiếm ưu thế.
    Từ khóa:quá trình sinh học; khử H2S; khí sinh học; H2S, làm sạch khí sinh học.

    Toàn văn báo cáo: Xem tại đây

 


 
Hình 1: Sơ đồ hệ thống lọc H2S trong biogas bằng phương pháp sinh học


Hình 2: Mô đun hệ thống lọc H2S trong biogas bằng phương pháp sinh học
Hình 3: Kết quả lọc H2S


Xem clip báo cáo dưới đây