Chọn ngôn ngữ:    

Bố trí bình ga trên xe gắn máy LPG

Các phương án bố trí bộ phụ kiện
cung cấp LPG
trên xe gắn máy
GATEC

Bộ phụ kiện cung cấp nhiên liệu LPG cho xe gắn máy gồm bộ tạo hỗn hợp và bình chứa nhiên liệu.
Việc bố trí các bộ phận này lên xe gắn máy vốn rất nhỏ gọn là rất khó khăn, nhất là phải đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và thuận lợi cho người sử dụng.

1. Bộ tạo hỗn hợp LPG-không khí
GATEC thiết kế, chế tạo 2 dạng bộ tạo hỗn hợp: van tổ hợp (hình 1 a,b) và van rời (hình 2).

 
   Hình 1: Bộ tạo hỗn hợp kiểu van tổ hợp                    Hình 2: Bộ tạo hỗn hợp kiểu van rời


Van tổ hợp được đúc sẵn bằng nhôm. Loại van này chỉ sử dụng được trên những xe gắn máy có không gian trống đủ lớn (như xe tay ga). Đối với xe gắn máy kiểu chân số nên sử dụng phương án van rời để có thể lắp đặt van vào không gian phù hợp.
2. Bình ga
 
Bố trí bình ga phù hợp trên xe gắn máy quả là một thách thức lớn lao.
     - Sử dụng bình ga có sẵn:
Bình ga mini với van giãn nở lắp ngay trên đầu bình (hình 3) hoặc bình ga du lịch, bình ga cỡ nhỏ (các cỡ dưới 4 kg LGP) (hình 4). Các loại bình này có thể bố trí phù hợp với xe tay ga có cốp

 
Hình 3: Bình ga mini và bố trí bình ga mi ni vào vị trí bình xăng

    - Bình ga chế tạo phù hợp cho từng trường hợp cụ thể
Do chủng loại xe gắn máy rất đa dạng nên để có thể bố trí bình ga phù hợp ta phải chế tạo bình ga riêng cho từng trường hợp.
Bình ga "2 trong 1" LPG-xăng được chế tạo dạng hình quả bầu để đặt vào bên trong bình xăng hay thay vào vị trí bình xăng (hình 5)

  
Hình 4: BÌnh ga 4kg có sẵn                 Hình 5: Bố trí bình hình quả bầu vào vị trí bình xăng


Bình ga hình trụ (hình 6) được bố trí trên sườn xe (hình 7) hay trong cốp xe hình yên ngựa có sẵn trên thị trường (hình 8) hay cốp xe được chế tạo riêng bằng inox (hình 9). Bình ga cũng có thể đặt vào cốp sau của xe (hình 10).

   
Hình 6: Bình ga hình trụ                                        Hình 7: Bố trí bình ga hình trụ trên sườn xe

       

 Hình 8: Cốp xe có sẵn         Hình 9: Cốp xe chế tạo bằng inox            Hình 10: Cốp xe sau

Khi bố trí bình ga vào vị trí của bình xăng, ta phải bổ sung bình xăng dự trữ. Bình xăng này có thể lặp vào vị trí của cốp đựng đồ nghề trên xe (hình 11). Xe gắn máy 2 nhiên liệu LPG-xăng sau khi cải tạo không thay đổi hình dạng hay kết cấu ban đầu (hình 12).   


   
Hình 11: Bố trí bình xăng phụ

 
Hình 12: Xe gắn máy 2 nhiên liệu LPG-xăng sau khi cải tạo
______________________________________________________________