Chọn ngôn ngữ:    

Polymer Sinh học

ĐẶC TÍNH HÌNH THÀNH VÀ ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ
PHỨC CHẤT MỚI TẠO RA TỪ
CYCLODEXTRIN
KẾT HỢP VỚI POLYMER
 
TS. Trương Lê Bích Trâm
 

Dựa vàocấu trúc và tính chất độc đáo của Cyclodextrin (CD) có khả năng tạo thành phức chất với các polymer để nâng cao tính chất hóa lý và sinh học của chúng là chủ đề được nhiều nhà khao học quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Mục đích của luận án này là tổng hợp và khảo sát tính chất một số phức chất mới được tạo ra từ CD và các polymer sinh học, nhằm hướng tới ứng dụng trong thực tế như chất truyền dẫn thuốc điều trị bệnh ung thư với mục tiêu có thể kiểm soát liều lượng phân ly của thuốc và có tương tác chọn lọc của thuốc với tế bào ung thư.

 

Tùy thuộc vào các phương pháp truyền dẫn thuốc, đề tài đã nỗ lực để phát triển phức chất dựa trên sơ sở tạo thành gel hoặc micelle. Siêu phân tử dạng gel được hình thành từ α-CD liên kết với axít Folic rồi tạo phức với Poly(ethylene glycol) methyl ether trong môi trường nước. Nano micelle được tạo thành từ copolymer poly(ε-caprolactone-block-4-vinylpyridine) và α-CD trong môi trường nước. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu nâng cao khả năng kết tinh và hình thái cấu trúc chọn lọc của polymer sinh học poly (1,4-butylene adipate) bằng cách dùng phức chất của α-CD với một số polymer sinh học thông dụng như một tác nhân kết tinh với hiệu quả cao hơn các tác nhân truyền thống.

Tóm tắt luận án được giới thiệu trong clip sau đây:


_____________________________________________________________________________________