Chọn ngôn ngữ:    

Giới thiệu

Chúc mừng tân Tiến sĩ Bùi Văn Hùng

Chúc mừng

Tân Tiến sĩ BÙI VĂN HÙNG

Thành viên nhóm GATEC

Đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trước Hội đồng chấm luận án Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng ngày 8-7-2023


Congratulations to Dr. Bui Van Hung
A member of the GATEC TRT
Who has successfully defended his doctoral thesis before the Dissertation Evaluation Committee of the University of Science and Technology - University of Da Nang on July 8, 2023


Đề tài: TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀGÓC ĐÁNH LỬA SỚM ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ BIOGAS-HYDROGEN
(AUTOMATIC CONTROL OFEQUIVALENCE RATIO ANDADVANCE IGNITION ANGLE TO IMPROVETHE PERFORMANCE OF BIOGAS-HYDROGEN ENGINE)

1. Nghiên cứu mô phỏng-Simulation