Chọn ngôn ngữ:    

Điều tốc động cơ dual fuel Biogas-Diesel

Bộ điều tốc cho động cơ Dual Fuel Biogas-Diesel
được cải tạo từ động cơ Diesel
GATEC

Bộ điều tốc của động cơ tĩnh tại chạy bằng biogas được cải tạo từ động cơ điêzen gồm một van điều tốc biogas kiểu bướm được mắc nối tiếp trên đường ống cung cấp biogas hàn cứng vào đường nạp không khí của động cơ. Bướm ga của van điều tốc biogas thay đổi độ đóng mở nhờ cơ cấu điều khiển liên hệ với bộ phận cảm nhận tốc độ của bộ điều tốc động cơ nguyên thủy. Mối liên hệ giữa bộ điều tốc với bơm cao áp được cắt bỏ. Cơ cấu điều khiển bơm cao áp mới cho phép xoay pít tông bơm đến một trong hai vị trí: vị trí lượng phun đủ lớn để dễ khởi động và vị trí lượng phun tối thiểu để đảm bảo đánh lửa hỗn hợp biogas-không khí. Cơ cấu này cũng cho phép chỉnh tinh vị trí chốt điều khiển bơm cao áp để đảm bảo lượng điêzen phun vào động cơ là nhỏ nhất nhưng động cơ vẫn làm việc ổn định khi chạy bằng biogas. Với hệ thống này, tốc độ động cơ được duy trì ổn định một cách tự động khi tải cản thay đổi. Động cơ tiêu thụ khoảng 1m3 biogas thông thường ứng với 1kWh điện phát ra và lượng dầu điêzen phun mồi để đánh lửa không quá 5% lượng phun định mức.
Giải pháp này đã được cấp Bằng Độc Quyền Sáng Chế số 9433


Sơ đồ cải tạo bộ điều tốc                                              Bộ điều tốc sau cải tạo

  
Kết nối bộ điều tốc và van tiết lưu Biogas                    Động cơ Dual Fuel Biogas-Diesel sau cải tạo