Chọn ngôn ngữ:    

Hybrid Dual Fuel Engine

Bài báo của Nhóm GATEC được đăng trên

Tạp chí International Journal of Renewable Research,

trong danh mục các Tạp chí của SCOPUS, Thomson Reuteurs
 


Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid

Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine

 

Bui Van Ga*, Nguyen Viet Hai*, Bui Thi Minh Tu**, Bui Van Hung*
* Department of Transport Mechanical Engineering, University of Science and Technology-The University of Danang
** Department of Electronic and Telecommunication, University of Science and Technology-The University of Danang  
 
Corresponding Author: Bui Van Ga, 41 Le Duan Street, Danang, Vietnam, Tel. +84 913 402 278
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.Đọc toàn văn tại địa chỉ: http://www.ijrer.org/ijrer/index.php/ijrer/article/view/2584/pdf_84