Chọn ngôn ngữ:    

Mô hình 3 khu vực

Mô hình ba khu vực trong tính toán
quá trình cháy phân lớp của động cơ
đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG

Động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp cháy phân lớp làm việc ở hai chế độ: chế độ cháy của hỗn hợp hòa trộn trước khi động cơ hoạt động ở tải lớn và chế độ cháy phân lớp khi động cơ chạy ở tải thấp. Như vậy việc tính toán quá trình cháy trong trường hợp tải lớn giống như tính toán động cơ đánh lửa cưỡng bức cổ điển. Trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng mô hình hai khu vực đã được thiết lập để tính toán quá trình cháy của hỗn hợp hòa trộn trước.

Trong điều kiện cháy phân lớp, do hỗn hợp không đồng nhất nên việc tính toán theo mô hình trên đây không phù hợp. Mặt khác, quá trình cháy phân lớp cũng không thể áp dụng mô hình cháy khuếch tán đa khu vực của động cơ Diesel vì nó diễn ra khi quá trình phun đã kết thúc nhưng nhiên liệu chưa kịp khuếch tán đồng đều trong không gian buồng cháy. Vì vậy việc thiết lập mô hình toán học thích hợp để tính toán quá trình cháy phân lớp rất cần thiết trong nghiên cứu động cơ GDI nói chung vđộng cơ đánh lửa cưỡng bức, cháy phân lớp, phun trực tiếp LPG.

Chi tiết: Xem tại đây