Chọn ngôn ngữ:    

Thử nghiệm động cơ Biogas SI

THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ BIOGAS

ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC


Động cơ diesel ZH1115 được cải tạo thành động cơ đánh lửa cưỡng bức. Biogas được nạp vào động cơ qua họng ventury. Bướm ga được điều khiển bằng động cơ điện nhận tín hiệu từ máy tính.
Băng thử thủy lực kiểu FROUDE được cải tiến hệ thống đo điện tử gồm các cảm biến tốc độ động cơ và cảm biến lực.
Tín hiệu tốc độ động cơ, lực, nhiệt độ nước làm mát động cơ được đưa vào bộ nhớ máy tính thông qua card biến đổi A/D.

Nhiên liệu biogas được lấy từ 2 nguồn:

        - Qua lọc H2S bằng bentonite: Sau khi qua lọc, thành phần CH4 trong biogas trung bình đạt 63%, thành phần H2S còn khoảng 100ppm
        - Qua hệ thống lọc bằng NaOH: Sau khi qua lọc, thành phần CH4 trong biogas đạt 91%, thành phần H2S còn khoảng 50ppm

Biogas từ hầm sinh khí được bơm đẩy qua các cột lọc và chứa vào các túi ni lông trước khi đưa vào động cơ. Để đạt được thành phần CH4 trung gian giữa hai giá trị 63% và 91%, chúng ta pha trộn biogas từ hai nguồn trên.
Trước khi tiến hành thí nghiệm, thành phần các chất trong biogas được đo bằng máy phân tích khí chuyên dùng GFM 435.
Thí nghiệm được tiến hành trên hiện trường nơi sản xuất biogas ở trại chăn nuôi Hòa Phú.

Đây là clip video giới thiệu quá trình thí nghiệm động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức:
_______________________________________________________________________________________