Chọn ngôn ngữ:    

Tiến sĩ-NCS

STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo/Năm bảo vệ Nơi công tác
1 TRẦN VĂN NAM
 
Nghiên cứu sự hình thành carbon monoxyde CO trong quá trình cháy động cơ xăng Đại học Đà Nẵng/1997 PGS.TS, Giám Đốc Đại học Đà Nẵng
2 PHẠM XUÂN MAI
 
Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động cơ Diesel Đại học Đà Nẵng/1998 PGS.TS,
Trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG Tp HCM
3 TRẦN THANH HẢI TÙNG Góp phần nghiên cứu sự hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ Diesel Đại học Đà Nẵng/1999 PGS.TS, Trưởng ban Quản trị Thiết bị- Đại học Đà Nẵng
4 DƯƠNG VIỆT DŨNG Góp phần nghiên cứu động cơ sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng LPG Đại học Đà Nẵng-Ecole Centrale de Lyon/2002 TS, Trưởng Khoa Cơ Khí Giao Thông-Trường ĐHBK-ĐHĐN
5 NGUYỄN HỮU HƯỜNG Nghiên cứu quá trình cháy của hỗn hợp phân lớp trong động cơ sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng LPG phun trực tiếp Đại học Đà Nẵng/2003 PGS.TS, Trưởng Khoa Kỹ Thuật Giao Thông,
Trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG Tp HCM
6 NGUYỄN NGỌC LINH Mô hình tính toán truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel Đại học Đà Nẵng/2007 TS, Phó Tổng Giám Đốc SAMCO, Tp HCM
7 HỒ TẤN QUYỀN Xe buýt ‘sạch’ cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện giao thông đô thị Miền Trung Việt Nam Đại học Đà Nẵng/2005 TS, Giám đốc Trung tâm, Sở KHCN Quảng Nam
8 NHAN HỒNG QUANG Mô hình hóa ngọn lửa rối khuếch tán trong môi trường không khí vận động Đại học Đà Nẵng/2005 TS, Phó Viện Trưởng, Viện Bảo Hộ Lao Động-Đà Nẵng
9 LÊ VĂN LỮ Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành NOx, CO và biện pháp kỹ thuật làm giảm nồng độ của chúng trong khí thải lò công nghiệp đốt nhiên liệu dầu FO Trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG Tp HCM/2006 TS, Trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG Tp HCM
10 HỒ SĨ XUÂN DIỆU Ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi Đại học Đà Nẵng/2009 TS, Giám đốc Công ty Đăng Kiểm-Thừa Thiên-Huế
11 LÊ VĂN TUỴ Mô hình tia phun CNG trong buồng cháy động cơ Đại học Đà Nẵng/2009  
12 NGUYỄN QUÂN Xe gắn máy hybrid điện-gas Đại học Đà Nẵng/Đang tiến hành  
13 NGUYỄN VĂN ĐÔNG Ứng dụng khí biogas nén trên mô tô    
14 NGUYỄN VĂN ANH Nghiên cứu sử dụng biogas trên phương tiện cơ giới ở nông thôn Đại học Đà Nẵng/Đang tiến hành  
15 LÊ MINH TIẾN Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu biogas/diesel trên cơ sở động cơ diesel 1 xi lanh tĩnh tại Đại học Đà Nẵng/Đang tiến hành  
16 LÊ XUÂN THẠCH Nghiên cứu mô hình hóa và thực nghiệm chu trình công tác động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức Đại học Đà Nẵng/Đang tiến hành  
17 NGUYỄN VIỆT HẢI Mô hình hóa quá trình tạo hỗn hợp và cháy trong động cơ biogas Đại học Đà Nẵng/Đang tiến hành  
18 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Étude physico-chimique de la formation et de l'évolution des particules dans la line d'échappement des véhicules:
Modélisation et Expérimentation
Trường Đại học Louis Pasteur Strasbourg, France/2005 TS, Khoa Hóa, Trường ĐHBK-ĐHĐN
19 TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM Formation and characterization of novel cyclodextrin containing polymeric inclusion complexes and their application NTUST-Taiwan/2013 TS, Ban Khoa học-Công nghệ, Đại học Đà Nẵng