Chọn ngôn ngữ:    

Các công trình của nhóm GATEC từ 2009

                 Các công trình của nhóm GATEC từ 2009
 
 
STT Tên công trình Truy cập
1.        Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng: Xác dịnh kích thước van cung cấp Biogas cho động cơ hai nhiên liệu Biogas/Diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 139-146, Đà Nẵng 22-25/7/2009
 
249
2.        Hồ Sĩ Xuân Diệu, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường: Hiệu quả môi trường của ô tô hybrid hai chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 93-102, Đà Nẵng 22-25/7/2009
 
250
3.        Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thế Anh, Hồ Tấn Quyền: Xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 147-156, Đà Nẵng 22-25/7/2009
 
251
4.        Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Nguyễn Việt Hải: Giải pháp phối hợp công suất cho xe gắn máy hybrid. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 157-164, Đà Nẵng 22-25/7/2009
 
252
5.        Bùi Văn Ga: Năng lượng “sạch” cho Đà Nẵng-Thành phố môi trường. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 165-178, Đà Nẵng 22-25/7/2009
 
253
6.        Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng: Tính toán van cung cấp biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn. Tạp Chí Giao Thông-Vận Tải, số 8/2009, pp. 25-27
 
254
7.        Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(33), 2009, pp. 20-27
 
255
8.        Bui Van Ga, Tran van Nam, Tran Thanh Hai Tung: Motorcycle fueled by compressed biogas. The 2009 International Forum on Strategic Technologies IFOST2009, Section Renewable Energy and Energy Conservation, pp. 17-24, HoChiMinh City, October 21-23, 2009
 
256
9.        Bùi Văn Ga: Carbon Balance in the Atmosphere. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Công nghệ và Quản lý Môi trường, pp. 49-58, HCMC, 21-23/10/2009
 
257
10.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hương: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Kỹ thuật Ô tô-Động cơ nhiệt, pp. 88-94, HCMC, 21-23/10/2009
 
258
11.    Bùi Văn Ga: Ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, 8-10/11/2009
 
259
12.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Trương Lê Bích Trâm: Nghiên cứu hệ thống cung cấp biogas nén cho xe gắn máy. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 12/2009, pp. 79-82, 2009
 
260
13.    Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Văn Đông: Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng ứng dụng vào lưu trữ biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 34/2009, pp. 50-58
 
261
14.    Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Văn Tuấn Anh: Dự báo nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên trong tương lai tại Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 6(35)/2009, pp. 39-47
 
262
15.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân Diệu: Hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65
 
263
16.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan:Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation. Colloque International RUNSUD 2010, pp. 19-31, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010
 
264
17.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Văn Tuấn Anh: Tính toán hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu gas thay xăng cho ô tô, xe máy tại Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 5/2010, pp. 39-41, 2010
 
265
18.    Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả của các giải pháp cung cấp biogas cho động cơ đốt trong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 2(37)/2010, pp. 65-72
 
266
19.    Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung: Research on using alternative fuels at Danang University. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment, Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33
 
267
20.    Bui Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hoàng Nguyên: Tính toán van cung cấp hỗn hợp biogas-không khí cho động cơ tự cháy do nén bằng phần mềm FLUENT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(39)/2010, pp. 88-95
 
268
21.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng: Xây dựng đường đặc tính bộ tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng biogas nén. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 35-37 269
22.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Phan Đình Minh, Đặng Thị Hồng Tuyển: Nghiên cứu quá trình nén Biogas làm nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển cơ giới. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 175-184
 
270
23.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả kinh tế của các giải pháp cải tạo động cơ chạy bằng xăng dầu sang chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.185-192
 
271
24.    Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Trần Thanh Hải Tùng,Văn Tuấn Anh: Quy hoạch mạng lưới cấp gas cho thành phố Đà Nẵng. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.193-202
 
272
25.    Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông: Tổng hợp, định hình và nghiên cứu khả năng hấp phụ Methane cùa Carbon Nano ống (CNT) trong công nghệ lưu trữ Biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 321-328
 
273
26.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải: Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu LPG trên xe gắn máy. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 357-362
 
274
27.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến: Mô phỏng quá trình cháy dual fuel biogas-diesel. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 4/2011, pp. 32-34
 
275
28.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng:Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas.Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 107-112
 
276a
29.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch:Mô phỏng dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức bằng phần mềm Fluent. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 134-138
 
277a
30.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến:Nghiên cứu ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel biogas-propane trong buồng cháy 3-D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 81-2011, pp. 96-102
 
278a
31.    Ga Bui Van, Nam Tran Van, Xuan Nguyen Thi Thanh, Dong Nguyen Van, Thong Nguyen Minh: Utilization of Poor Biogas in Biogas -Diesel Dual Fuel Engine. Da Nang International Forum on Green Technology and Management-IFGTM 2011, Danang City on July 28-29, 2011, pp. 41-50
 
279
32.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long: Ảnh Hưởng của CO2 đến quá trình cháy của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 30-34
 
280
33.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: A simulation of effects of compression ratios on the combustion in engines fueled by biogas with variable CO2 concentrations. The 1st International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEC-2011), HoChiMinh City, August 26-27/2011
 
281
34.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số đặc biệt 01, 10-2011, pp. 4-9
 
282a
35.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông, Lê Xuân Thạch: Tính toán mô phỏng góc đánh lửa sớm tối ưu của xe gắn máy 110cc chạy bằng biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 7(48)/2011, pp. 10-18.
 
283
36.     Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Anh: Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quá trình đánh lửa của hỗn hợp biogas-không khí bằng ngọn lửa mồi Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.117-124
 
301
37.     Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch: Mô phỏng dòng chảy qua bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-xăng GATEC-21. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.125-130
 
300
38.     Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến: Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu Biogas được đánh lửa bằng phun mồi Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp. 653-660
 
299
39.     Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường: Mô phỏng dòng chảy trong bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-diesel GATEC-20. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.661-668
 
302
40.    Ga Bui Van, Tung Tran Thanh Hai and Dong Nguyen Van: Simulation and experimental studies of perfomance of 110cc motorcycle engine running on biogas. The 4" AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. HoChiMinh City, January 10-11, 2012, pp. 182-190
 
284
41.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach: Study of Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Hochiminh City, Vietnam, September 29-30, 2012
 
285
42.    Dương Việt Dũng, Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, Lê Minh Tiến: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ Toyota 3Y chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
 
293
43.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hồ Tấn Quyền: Công nghệ ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống ở nông thôn. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
 
294
44.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Phạm Đình Long: Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
 
297
45.    Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số nén và thành phần nhiên liệu biogas đến quá trình cháy động cơ. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
 
298
46.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng quá trình cháy động cơ sử dụng biogas nén. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
 
296
47.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Nguyễn Việt Hải: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ nhiên liệu kép biogas-diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012
 
295
48.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: Ảnh hưởng của thành phần CH4, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas. Tạp chí Giao thông Vận tải, 5-2013, pp. 7-9 và 13
 
290
49.    Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Lê Xuân Thạch: So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng công tác của động cơ biogas. Tạp chí Giao thông Vận tải, 6-2013, pp. 9-10 và 42
 
291
50.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Xuân Thạch: Buồng cháy phù hợp với động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 3(64)/2013, pp. 37-43.
 
292
51.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Truong Le Bich Tram, Le Minh Tien, LeXuan Thach: Determination of Optimal Operational Parameters of SI Biogas Engines Converted from Diesel Engines by Modelling and Experimental Studies. The 14th Asian Congress of Fluid Mechanics-14ACFM, October l5-19,2013, Hanoi and Halong, Vietnam, pp. 819-824
 
303
52.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations. Journal of Engineering Research and Application www.ijera.com Vol. 3, Issue 5, Sep-Oct 2013, pp.516-523 (Impact Factor 1,69)
 
308
53.    Bui Van Ga, Tran Van Nam: Mixer Design for High Performance SI Engine Converted From A Diesel Engine. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT, http://www.ijert.org), Vol. 3 Issue 1, January - 2014, pp. 2743-2760
 
307
54.    Bui Van Ga, Tran Van Nam: Appropriate structural parameters of biogas SI engineconverted from diesel engine. IET Renewable Power Generation, pp. 1–7, volume 8 (2014)  
 
304
55.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3 Issue 11, November-2014, pp. 188-194
 
305
56.    Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas-diesel. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(84), 2014, pp.1-6
 
306
57.    Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng: Điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, Phan Rang, 24-26/7/2014, pp. 154-163.
 
310
58.    Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Mô phỏng quá trình cháy động cơ dual fuel biogas-diesel.Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, Phan Rang, 24-26/7/2014, pp. 164-173
 
311
59.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 01(86), 2015, pp.24-29
 
309
60.    B. V. Ga, N. V. Dong and B. V. Hung:  Turbulent burning velocity in combustion chamber of SI engine fueled with compressed biogas. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 37, Number 3, pp 205-216, 2015
 
312
61.    B.V.Ga, N.V.Hai, B.T.M.Tu, B.V.Hung: Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine. INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, Vol. 5 , No. 4, pp. 1007-1015, 2015.
 
316
62.    Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng ethanol trong động cơ Daewoo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 1 [98], pp. 22-26, 2016
 
313
63.    Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3 [100], pp. 24-29, 2016
 
314
64.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Van Dong, Bui Van Tan: Comparison of Performance and Pollution Emission of Engine Fueled with Gasoline Ethanol Blended Fuels and Biogas. Journal of Science and Technology 112 (2016), pp. 93-99
 
315
65.    Ga Van BUI, Tu Thi Minh BUI: Soot Emission Analysis in Combustion of Biogas Diesel Dual Fuel Engine. Environmental Science and Sustainable Development (ISI Journal), Vol 1, No 2 (2017), pp.1-9,
 
317
66.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Quang Trung: Numerical simulation studies on performance, soot and NOx emissions of dual-fuel engine fuelled with hydrogen enriched biogas mixtures. Renewable Power Generation, 5-2018, pp. 1-8, doi: 10.1049/iet-rpg.2017.0559
 
66
67.    V.G. Bui, V.N. Tran, V.D. Nguyen, Q.T. Nguyen, T.T. Huynh: Octane number stratified mixture preparation by gasoline–ethanol dual injection in SI engines. International Journal of Environmental Science and Technology 16(7), pp. 3021-3034(2018). https://doi.org/10.1007/s13762-018-1942-1
 
67
68.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú: Cung cấp nhiên liệu biogas-hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 448-458
 

68
69.    Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông: Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 175-184
 

69
70.    Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn: Xe gắn máy sinh thái. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 894-906
 

70
71.    Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến: Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018, pp. 826-837
 

71
72.    Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Quang Trung, Huynh Tan Tien: Evaporation and mixture formation of gasoline–ethanol sprays in spark ignition engines with pre-blended injection and dual injection: a comparative study. IET Renewable Power Generation, doi: 10.1049/iet-rpg.2018.5106
 
318
73.    Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram, Bui Van Hung: Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 8 Issue 05, May-2019, pp. 669-674
 

73
74.    Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Đức Hoàng, Phạm Văn Quang: Thiết lập giản đồ cung cấp nhiên liệu cho động cơ biogas-xăng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, Vol.17, No. 9, 2019, pp. 33-39
 

74
75.    Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy: Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO). Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019, pp. 35-41
 

75
76.    Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ1, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang: Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng  bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 3, 2019
 

76
77.    Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Đặng Văn Nghĩa, Tôn Nguyễn Thành Sang: Tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm động cơ phun biogas-HHO trên đường nạp.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, Vol.18, No1, 2020, pp. 43-48
 

77
78.    Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Bui Thi Minh Tu, and Bui Van Tan: Effects of Ethanol Addition to LPG or to Gasoline on Emissions of Motorcycle Engines Operating Under Urban Conditions. GMSARN International Journal 14 (4), 2020, 185-194
 
78
79.    Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Van Dong, Bui Van Hung: Analysis of combustion and NOx formation in a SI engine fueled with HHO enriched biogas. Environmental Engineering and Management Journal, May 2020, Vol. 19, No. 5, 317-327  
 
79
80.    Bui Van Ga, Pham Quoc Thai: Soot Emission Reduction in a Biogas-DME Hybrid Dual-Fuel Engine. Applied Sciences, 2020, 10, 3416; doi:10.3390/app10103416
 

80
81.    Bùi Văn Ga, Phạm Quốc Thái: Ảnh hưởng của tia phun mồi diesel và thành phần nhiên liệu đến tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm của động cơ dual fuel biogas-hydrogen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, Vol.18, No. 4.1, 2020, pp. 1-7
 

81
82.    Phan Minh Đức, Bùi Văn Ga, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas hydrogen ở chế độ tải định mức. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, Hải Phòng, 25-27/7/2019, pp. 154-161
 

82
83.    Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Văn Đông, Đỗ Xuân Huy: Ảnh hưởng của thành phần hỗn hợp và hàm lượng HHO đến công chỉ thị chu trình và nồng độ NOx của động cơ biogas. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, Hải Phòng, 25-27/7/2019, pp. 237-249
 

83
84.    Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Tấn, Võ Như Tùng: Mô phỏng Engine Map của động cơ được cung cấp nhiên liệu kiểu hybrid biogas-xăng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, Hải Phòng, 25-27/7/2019, pp. 250-259
 

84
85.    Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Đức Hoàng, Trương Công Huy: Ảnh hưởng của chế độ tải đến tính năng công tác và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ biogas được làm giàu bởi LPG. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, Hải Phòng, 25-27/7/2019, pp. 537-548
 

85
86.    Trương Lê Bích Trâm, Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Văn Quang: Mô phỏng quá trình cung cấp nhiên liệu Biogas-HHO cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, Hải Phòng, 25-27/7/2019, pp. 772-783
 

86
87.    D. N. Cao, A. T. Hoang, H. Q. Luu, V. G. Bui, and T. T. H. Tran: Effects of injection pressure on the NOx and PM emission control of diesel engine: A review under the aspect of PCCI combustion condition. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, pp. 1-18, 2020,
https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1754531
 

87
88.    Van Ga Bui , Van Nam Tran , Anh Tuan Hoang , Thi Minh Tu Bui & Anh Vu Vo (2020): A simulation study on a port-injection SI engine fueled with hydroxy-enriched biogas. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1804487
 
88
89.    Anh Tuan Hoang, Sandro Nizetic, Van Viet Pham, Anh Tuan Le, Van Ga Bui, Van Vang Le: Combustion and emission characteristics of spark and compression ignition engine fueled with 2,5-dimethylfuran (DMF): A comprehensive review. Fuel.
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119757
 
89
90.    Van Ga Bui, Le Bich Tram Truong, Minh Duc Le: Mixture Formation and Pollution Emissions of Ethanol-Gasoline/Ethanol-LPG PI Motorcycle Engines. The Second International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development (MMMS2020), Nha Trang, Vietnam,November 12-15, 2020
 
90
 

Các bài viết khác...