Chọn ngôn ngữ:    

GATEC-20

GATEC-20:

BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ

DIESEL THÀNH ĐỘNG CƠ

  LƯỠNG NHIÊN LIỆU BIOGAS-DIESEL

 
1. Bộ phụ kiện bao gồm:
 
            - Bộ điều tốc cơ khí độc lập tác động lên van côn có kích thước thay đổi theo công suất động cơ. Bộ điều tốc và van côn được đúc thành một khối bằng gang.
            - Chốt hạn chế lượng phun diesel tối thiểu
 
2. Điều kiện áp dụng:
 
             Động cơ chạy chủ yếu bằng biogas với một lượng phun diesel tối thiểu để đánh lửa. Lượng phun diesel tối thiểu có thể từ 5% đến 10% lượng phun diesel ở chế độ định mức trước khi cải tạo. Tuy nhiên để làm mát vòi phun, lượng phun tối thiểu được duy trì ở khoảng 15%-20% lượng phun định mức.
 
             Động cơ có thể sử dụng lại biogas như trước khi cải tạo.
 
3. Phạm vi áp dụng:
 
             Tất cả các động cơ diesel, không phân biệt công suất
 
4. Cách lắp đặt bộ phụ kiện GATEC-20 lên động cơ:
 
             Xem hướng dẫn