Chọn ngôn ngữ:    

Bằng sáng chế 3692

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Số 3692

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG CHO XE GẮN MÁY

HAI BÁNH SỬ DỤNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

LPG/XĂNGTÓM TẮT

                                                                                                  

                                                                                                             Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe gắn máy hai bánh sử dụng LPG/xăng