Chọn ngôn ngữ:    

Cải tạo động cơ Diesel thành động cơ dual fuel Biogas-Diesel

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Số 9433

BỘ ĐIỀU TỐC CHO ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI CHẠY BẰNG

BIOGAS ĐƯỢC CẢI TẠO TỪ ĐỘNG CƠ DIESEL


TÓM TẮT

            Bộ điều tốc của động cơ tĩnh tại chạy bằng biogas được cải tạo từ động cơ điêzen gồm một van điều tốc biogas kiểu bướm được mắc nối tiếp trên đường ống cung cấp biogas hàn cứng vào đường nạp không khí của động cơ. Bướm ga của van điều tốc biogas thay đổi độ đóng mở nhờ cơ cấu điều khiển liên hệ với bộ phận cảm nhận tốc độ của bộ điều tốc động cơ nguyên thủy. Mối liên hệ giữa bộ điều tốc với bơm cao áp được cắt bỏ. Cơ cấu điều khiển bơm cao áp mới cho phép xoay pít tông bơm đến một trong hai vị trí: vị trí lượng phun đủ lớn để dễ khởi động và vị trí lượng phun tối thiểu để đảm bảo đánh lửa hỗn hợp biogas-không khí. Cơ cấu này cũng cho phép chỉnh tinh vị trí chốt điều khiển bơm cao áp để đảm bảo lượng điêzen phun vào động cơ là nhỏ nhất nhưng động cơ vẫn làm việc ổn định khi chạy bằng biogas. Với hệ thống này, tốc độ động cơ được duy trì ổn định một cách tự động khi tải cản thay đổi. Động cơ tiêu thụ khoảng 1m3 biogas thông thường ứng với 1kWh điện phát ra và lượng dầu điêzen phun mồi để đánh lửa không quá 5% lượng phun định mức.