Chọn ngôn ngữ:    

Cải tạo động cơ xăng thành động cơ lưỡng nhiên liệu biogas-xăng

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Số 9562

HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU BIOGAS CHO ĐỘNG CƠ

TĨNH TẠI CHẠY BẰNG HAI NHIÊN LIỆU BIOGAS-XĂNGTÓM TẮT

             Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-xăng để chuyển đổi động cơ xăng không có bộ điều tốc thành động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-xăng. Động cơ xăng này có hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng là bộ chế hòa khí hay hệ thống phun xăng đa điểmvà van tiết lưu hỗn hợp kiểu bướm được lắp ở phía sau họng venturi để điều chỉnh tải động cơ. Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas gồm một ống nạp hỗn hợp biogas-không khí được lắp nối tiếp vào ống nạp của động cơ;một vòi phun biogas và một van chân không kiểu màng để cung cấp biogas cho động cơ khi chạy ở chế độ không tải; một đường ống cấp biogas; một bộ điều tốc biogas kiểu quả văng cơ khí được dẫn động từ đầu ra của trục khuỷu của động cơ;một van tiết lưu biogas hình côn mắc nối tiếp trên đường ống cấp biogas; một cơ cấu tay đòn nối càng điều khiển van tiết lưu hỗn hợp và van tiết lưubiogasvới càng điều khiển của bộ điều tốc biogas sao cho độ mở của van tiết lưubiogastỉ lệ với độ mở của van tiết lưu hỗn hợp kiểu bướm; một lò xo và một cơ cấu thay đổi sức căng lò xo được lắp vào càng điều khiển của bộ điều tốc biogas để điều chỉnh chế độ tải của động cơ; một van biogas tổng được lắp ở đầu vào của đường ống cung cấp biogas. Nhờ hệ thống này động cơ xăng không có bộ điều tốc có thể chuyển thành động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-xăng với mức độ ổn định tốc độ cao ở các chế độ tải khác nhau.