Chọn ngôn ngữ:    

Tiến sĩ GATEC

Chúc mừng các Nghiên cứu sinh GATEC
đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ !

1. NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIOGAS NÉN CHO MÔ TÔ
http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.9&view=10857

2. LÊ XUÂN THẠCH
Đề tài: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
VÀ QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC
CÓ TỈ SỐ NÉN CAO SỬ DỤNG BIOGAS
http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.9&view=10837


3. LÊ MINH TIẾN
Đề tài: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO
ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG HAI NHIÊN LIỆU BIOGAS/DIESEL
TRÊN CƠ SỞ ĐỘNG CƠ DIESEL 1 XI LANH TĨNH TẠI

http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.9&view=11577