Chọn ngôn ngữ:    

Bảo vệ luận án TS

2 NGHIÊN CỨU SINH NHÓM GATEC
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP NHÀ NƯỚC


Ngày 28-12-2013

Tại Đại học Đà Nẵng
41, Lê Duẩn
ĐÀ NẴNG


1. NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIOGAS NÉN CHO MÔ TÔ
http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.9&view=10857

2. LÊ XUÂN THẠCH
Đề tài: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
VÀ QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC
CÓ TỈ SỐ NÉN CAO SỬ DỤNG BIOGAS

http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.9&view=10837