Chọn ngôn ngữ:    

Bảo vệ luận án TS_Lê Minh Tiến

NGHIÊN CỨU SINH NHÓM GATEC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Ngày 18-01-2014
Tại Đại học Đà Nẵng


NCS Lê Minh Tiến

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước

Đề tài:

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO
ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG HAI NHIÊN LIỆU BIOGAS/DIESEL
TRÊN CƠ SỞ ĐỘNG CƠ DIESEL 1 XI LANH TĨNH TẠIToàn văn Luận án có thể được truy cập tại:


http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.9&view=11577