Chọn ngôn ngữ:    

GATEC Team

GATEC TEACHING-RESEARCH TEAM

(TRT GATEC)
     
 
GS.TSKH. Bùi Văn Ga     GS.TS. Trần Văn Nam
     
 
TS. Trần Văn Quang   PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm
     
 
PGS.TS. Dương Việt Dũng   PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng
     
 
PGS.TS. Phạm Xuân Mai   TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

PGS.TS.Nguyễn Hữu Hường
 
   
 
TS. Trương Lê Bích Trâm   TS. Lê Minh Tiến
     
 
TS. Lê Xuân Thạch   ThS. Phạm Đình Long
     
 
Th.S. Võ Anh Vũ   KTV. Huỳnh Đông Tấn
     
 
TS. Nguyễn Ngọc Linh   TS. Nguyễn Văn Đông
     
 
NCS. Nguyễn Văn Anh   NCS. Nguyễn Quân
     
 
TS. Hồ Tấn Quyền   Th.S. Huỳnh Bá Vang