Chọn ngôn ngữ:    

ĐC Biogas-Diesel cỡ lớn

ĐỘNG CƠ LƯỠNG NHIÊN LIỆU BIOGAS-DIESEL CỠ LỚN

ĐƯỢC CẢI TẠO TỪ ĐỘNG CƠ DIESEL