Chọn ngôn ngữ:    

GATEC cung cấp phụ kiện
động cơ nhiên liệu khí (Biogas,
LPG, CNG, Hydrogen, khí rác...)


- 0914 240 345 (Trâm)
- 0932 533 059 (Vũ)
Email: gatec@dongcobiogas.com

- Động cơ Biogas-Diesel: Xem tại đây
  hoặc: Xem tại đây
- Động cơ 100% Biogas: Xem tại đây

- Lắp đặt động cơ Biogas: Xem tại đây
 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Động cơ sử dụng nhiên liệu khí linh hoạt trong

hệ thống năng lượng tái tạo hybrid biomass-solar


GATEC
Đại học Đà Nẵng

         Hệ thống năng lượng tái tạo hybrid (HRES) khắc phục được những nhược điểm của hệ thống chỉ sử dụng một nguồn năng lượng tái tạo duy nhất. Công suất của HRES ít bị dao động theo điều kiện thời tiết, khí hậu, mùa vụ…

         Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối. Việc kết hợp sử dụng các dạng năng lượng tái tạo này trong HRES là giải pháp hữu hiệu để phát triển ứng dụng năng lượng tái tạo trong chiến lược chuyển đổi năng lượng.

        Trong HRES, động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu khí được xem là nguồn ổn định và duy trì công suất của hệ thống. Biomass được chuyển hóa thành biogas (hầm biogas) hay syngas (lò khí hóa). Khi công suất của hệ thống năng lượng mặt trời, năng lượng gió lớn hơn công suất phụ tải thì phần công suất dư được dùng để sản xuất hydrogen. Khi công suất điện mặt trời, điện gió bị gián đoạn hay thấp hơn công suất phụ tải thì động cơ sử dụng biogas-syngas-hydrogen phát điện để bù công suất.

        Do thành phần nhiên liệu biogas-syngas-hydrogen thay đổi trong phạm vi rộng nên động cơ cần được điều chỉnh linh hoạt để cải thiện tính năng công tác. Điều này có ý nghĩa quan trong khi động cơ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu có chứa syngas, nhiên liệu có tỉ lệ không khí/nhiên liệu thấp hơn rất nhiều so với các loại nhiên liệu truyền thống.

         Nhóm nghiên cứu GATEC của Đại học Đà Nẵng đã và đang nghiên cứu hệ thống HRES biomass-solar từ khâu chuyển hóa chất thải rắn thành RDF đến cải tạo động cơ truyền thống thành động cơ sử dụng nhiên liệu khí linh hoạt.